Blijf op de hoogte van...


Blijf op de hoogte van educatieve activiteiten


Muziek in de klas, ensembles in de aula en avontuurlijke voorstellingen in het concertgebouw!

Dat musiceren, zingen en naar muziek luisteren de emotionele, sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen stimuleert, staat als een paal boven water. Talloze onderzoeken tonen het aan. Muziek verrijkt en maakt kinderen slimmer!

Educatie speelt binnen Het Gelders Orkest daarom een belangrijke rol. We ondersteunen al jarenlang (inter)actief en met heel veel plezier kerndoelen, themaweken en projecten op basisscholen in de hele provincie. Met de voorsprong die kinderen en jongeren hierdoor nemen als onze belangrijkste inspiratiebron.

Maar er is nóg een reden. Die heeft te maken met ons eigen gevoel ‘rentmeester’ te zijn van een uniek erfgoed. Wij zien het als onze taak om dat – samen met alle andere Nederlandse symfonieorkesten – zorgvuldig te beheren. En niet alleen te conserveren! Juist door onze regionale verankering kunnen wij als geen ander onze passie levendig houden door hem met zoveel mogelijk Gelderlanders te delen.

Wat uw ambitie ook is; kinderen en jongeren kennis laten maken met klassieke muziek of ze stimuleren in hun muzikale ontwikkeling, wij doen graag mee! Ons aanbod varieert van aantrekkelijke ‘kant-en-klare’ projecten voor groep één tot en met acht van het basis- en speciaal onderwijs, tot volledig maatwerk in het kader van een themaweek bijvoorbeeld. Alle projecten sluiten naadloos aan op de belevingswereld, mogelijkheden en kerndoelen van uw leerlingen. Ze zijn gegarandeerd leuk, uitdagend, van hoge kwaliteit, interactief en gericht op beleven en kennisontwikkeling in een doorlopende leerlijn. Boeken kan heel eenvoudig via internet, maar een afspraak maken is ook zo gepiept!

Jaarlijks nemen circa 16.000 kinderen, jongeren en amateurmusici deel aan één of meer van onze projecten. Vertel ons wat u wilt en wij vullen uw muziekproject graag samen met u in!

Voor informatie, advies en maatwerk kunt u contact opnemen met educatie@hetgeldersorkest.nl.


Hou mij op de hoogte van educatieve activiteiten!

Aanmelden

Wat anderen zeggen over Het Gelders Orkest.

"Een jongetje van 8 kwam met glimmende ogen uit de concertzaal en zei: 'juf, dat was gewéldig!'.

Lees alle verhalen

Overzicht activiteiten

Zoek in:
of of

Basisonderwijs

Op zoek naar mooie geluiden

Groep 1 tot en met 8

Zeer actieve – en gemiddeld met een 9 gewaardeerde! – slagwerkworkshop. De kinderen brengen samen met een slagwerker van Het Gelders Orkest álle klankkleuren in het orkest – en dat zijn er héél wat – met slagwerkinstrumenten tot leven.

Meer info

Het concert van Het Groot GeldersHRFSTWND Orkest was grandioos! Bekijk hier de foto’s.

Meer info

Het geluid van viooltjes

Groep 1, 2, 3 en 4

Violiste Melanie Jansen komt in de klas en neemt twee prachtige violen mee. De kinderen kunnen ze bekijken, aanraken en ernaar luisteren als Melanie erop speelt. Welke klanken zijn mooi, en welke niet? Welk gevoel krijg je ervan? En waarom?

Meer info

Naar een klassiek concert

VO, alle niveaus

door het hele jaar heen

Meer info

Door het hele jaar heen

Meer info

Het Groot Gelders Beethoven Orkest

Gevorderde amateurmusici

Het Groot Gelders BEETHOVENOrkest is een ééndagsorkest dat zal bestaan uit ongeveer 100 gevorderde amateurmusici en 15 musici uit Het Gelders Orkest. Tijdens twee intensieve repetitiedagen, verzorgd door musici uit Het Gelders Orkest, studeren zij het Eerste deel van de Derde symfonie 'Eroica' van Beethoven in. 

Meer info

Workshops Slagwerk en Ritme

VO, alle niveaus

Data in overleg

Meer info


Colofon

ONTWERP EN VORMGEVING
Buro voor de Boeg, Rotterdam

FOTOGRAFIE
Giorgia Bertazzi
Felix Broede
Marco Borggreve
Carlo Cofano
Ans Dekkers
Andrea Diglas
Corrado Falsini
Keke Keukelaar
Mark Kohn
René Knoop
Annaleen Louwes
Pieter de Swart
Sam Trench
Christine van Blitterswijk

Disclaimer website Het Gelders Orkest

Het Gelders Orkest waardeert uw bezoek aan onze website. Door gebruik van de website van Het Gelders Orkest gaat u akkoord met de disclaimer.

Disclaimer
De website van Het Gelders Orkest is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, wijzigingen op deze site zijn te allen tijde voorbehouden. Het Gelders Orkest aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle content van de website van Het Gelders Orkest valt onder auteursrecht. Onder content wordt verstaan: alle in de website aanwezige inhoud. Onrechtmatige distributie of hergebruik (op delen) van deze content maakt inbreuk op het intellectueel eigendom van Het Gelders Orkest. Gebruik en distributie van content is mogelijk, mits vooraf schriftelijk akkoord gegeven door Het Gelders Orkest. Het is niet toegestaan de website van Het Gelders Orkest te framen.

Het Gelders Orkest heeft geprobeerd alle rechthebbenden van beeld-, geluid- en illustratiemateriaal te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u rechten menen te kunnen ontlenen aan door ons gepubliceerd materiaal, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van Het Gelders Orkest.

Op deze website kunnen interactieve onderdelen aangeboden worden, zoals links met social media. Het Gelders Orkest is niet verantwoordelijk voor meningen en opmerkingen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze meningen en opmerkingen geven niet de mening of het beleid van Het Gelders Orkest weer.